Menu
31 January 2024 - Steffen Rieter
FacebookLinkedInX
Share This

Scoping 1, 2, 3

Om de CO2-uitstoot van een organisatie te berekenen wordt gebruik gemaakt van verschillende scopes. Je hebt ze waarschijnlijk vaak voorbij horen komen, maar wat betekenen ze eigenlijk?

De emissies zijn opgedeeld in verschillende componenten, de scopes. Deze splitsing komt voort uit het Greenhouse Gas Protocol[1]. Een gestandaardiseerd wereldwijd framework om emissies te meten. De gemeten emissies variëren onder andere van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en di-stikstofmonixide (N2O). Tot zover de scheikunde ????

Om de uitstoot te kunnen verminderen is inzicht nodig in de hoeveelheid uitstoot die wordt gegenereerd in de verschillende scopes. Een vermindering van uitstoot is belangrijk omdat wetenschappers hebben aangetoond dat menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en het kappen van bossen, het klimaat drastisch hebben opgewarmd in een zeer rap tempo[2] (zie afbeelding[3]). Als we op deze voet verder gaan, is de planeet in 2100 met 4 graden celsius opgewarmd. Dit lijkt wellicht niet zoveel, maar deze temperatuurstijging is een gemiddelde over de hele wereld over heel het jaar. Het zal ervoor zorgen dat grote delen van de wereld onbewoonbaar worden en massale migratie plaatsvindt. Deze zomer zijn al de hoogste wereldwijde temperaturen gemeten sinds ooit gemeten![4] En als we verder gaan op dezelfde voet zal dit de koudste zomer zijn van de toekomst.

Veel bedrijven zijn daarom bezig met het inzichtelijk maken van hun uitstoot, om dit vervolgens te kunnen beperken/voorkomen. De Corporate Carbon Footprint beschrijft de totale hoeveelheid broeikasgasemissies die afkomstig zijn van alle bedrijfsactiviteiten, verdeeld in 3 scopes:

Het is goed om je bewust te zijn van in hoeverre een organisatie hun emissies hebben doorgerekend. Wanneer op een product staat dat deze klimaatneutraal is, worden namelijk vaak alleen de emissies in Scope 1 en 2 bedoeld.

Momenteel wordt in de industrie gesproken over advertised emissions die wellicht worden toegevoegd aan Scope 3. Wanneer geadverteerd wordt voor een bepaalde product of dienst, zorgen de advertenties voor een toename in de verkoop (immers vaak het doel van een campagne). Advertised emissions zijn te omschrijven als de emissies die het effect zijn van de toename in verkoop gerelateerd aan advertenties. Meer verkoop betekent meer gebruikte grondstoffen en dus meer emissies die wordt uitgestoten.

Het inzichtelijk maken van de verwachte emissies in alle scopes gaat ons helpen om de uitstoot op voorhand te verminderen i.p.v. te compenseren. Het spreekwoord luidt niet voor niets; voorkomen is beter dan genezen.

Afbeelding [3]

[1] Ghgprotocol.org

[2] IPCC rapport 2023

[3] Average global temperature from 20,000 BC. Based on a graph by Jos Hagelaars (2013) drawing on data from a number of scientific papers

[4] https://www.theguardian.com/world/2023/jul/16/red-alert-the-worlds-hottest-week-ever-and-more-is-to-forecast-to-come

Auteur: Christianne van der Veen

Meld je aan voor onze mailinglijst